Çocuk okula başladığında cinsellik artık bir sorun olmaktan çıkar mı ?

Çocuk okula başladığında, anabalar çocuğun cinsel sorunlarının ikinci plana geçtiğini ya da bütünüyle yok olduğunu sanırlar. Gerçekteyse cinselliğin “gizli dönemi” diye nitelendirilen süreç altı yaşında başlar.

8-10 yaşlarına doğru çocuk, doğal becerilerini dile getirebildiği için kendisine çekici gelen yaratıcı oyunlarla ilgilenir. Müziğe eğilimi ve yeteneği varsa, öğretmen ve anababanın bunu değerlendirmesi gerekir. Müzik dersi ve kursu çocuğu meşgul eder, eğlendirir ve boş zamanlarını arkadaşlarıyla birlikte değerlendirmesi olanağını yaratır.

Çocuğun yaratıcılığına yönelik öbür oyunlar, resim, elişleri gibi konulardır.

Cinsellik olgusunun açıklanması oldukça kolaydır. Temel sorunlar, sözgelimi çocukların nasıl doğduğu ve kadınerkek ilişkileri, şu ya da bu şekilde yanıtlanştır.

Okula başlayan çocuk için cinsellik konusunun ortadan kalktığı sanılır. Erkek çocuklar erkeklerle, kız çocuklar kızlarla ilgilenmektedirler. Bir erkek çocuk kızlarla oynarsa, onların bedensel görünümüne, giyinmelerine ve hareketlerine önem vermez.

Ama on yaşına doğru, bazen daha önce, olaylar değişmeye başlar. Cinsellik bilinci, özellikle kız çocuklarında günden güne belirginleşir. O yaşlardaki kız çocukları, erkeklerden ilkel ve kaba bir biçimde bile olsa yakınlık görürlerse, onların arkadaşlığından hoşnut olduklarını belli ederler. Öte yandan erkekler, kendilerini göstermeye başlarlar, kız arkadaşlarının yanında şişinirler ve sık sık çimdik atma, gıdıklama gibi el şakaları yapmaya başlarlar.

Çocuklarda ilkokul bitiminde ve ortaokul başlangıcında, cinselliğin gizli dönemi sona erer.

Çocuk okula başladığında cinsellik artık bir sorun olmaktan çıkar mı ?

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir