beden eğitimi ve sporun önemi Archive

Çocuklar için sporun önemi

Ailenin yönettiği işkence. Bu başlık altında çocuklarını her şeyin ötesinde bir şampiyon yapmak isteyen anababaların aşırı düşkünlüklerinden söz etmek istiyoruz. Çoğunlukla bu tür anababalar, daha önce sözü edilen rekabetçi tutumların da sorumlusudurlar. Birey olarak genellikle bir şeyler yapmak istemiş ve zafer kazanmak için çırpınmış